Ciekawostki i informacje

Image

R449A (wg DuPont Opteon® XP40)

to czynnik nowej generacji, mieszanina HFCi HFO o następującym składzie chemicznym 24,3% R32 / 24,7% R125 / 25,7% R134a / 25,3% R1234yf. Posiada znakomite własności chłodzące i wysoką efektywność energetyczną a dzięki zerowemu wskaźnikowi zubożania warstwy ozonowej (ODP) i niskiemu wskaźnikowi GPW czynnik chłodniczy R449A jest jednym z najbardziej perspektywicznych czynników chłodniczych zarówno w retroficie istniejących instalacji na czynniki R507 i R404a jak i do nowych instalacji w chłodnictwie przemysłowym i handlowym. Zgodnie z wymogami rozporządzenia unijnego nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych od 1 stycznia 2020 roku zakazane będzie wykonywanie serwisu z użyciem czynników HFC o wartości GPW powyżej 2500. Dzięki niższemu o ok 65% współczynnikowi GPW czynnik R449A będzie można stosować w serwisie instalacji chłodniczych do 2030r. GPW Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego dla R449A (Global Warming Potential): 1397 Zalecany olej POE

Image

Czynnik chłodniczy R32 ( difluorometan- CH2F2)

to jednorodny czynnik z grupy HFC, o niskim współczynniku ocieplenia globalnego GWP = 675 (o około 68% niższym niż czynnik R410A) . Cechuje się korzystnymi właściwościami termodynamicznymi, np. bardzo wysokim cieple parowania i dużej objętościowej wydajności chłodniczej. Jego wadą jest uznanie go za czynnik palny (zaliczony do grupy bezpieczeństwa A2L według ISO 817), choć badania wykazały ,że konieczna jest bardzo duża energia inicjacji zapłonu, a prędkość rozprzestrzeniania się płomienia jest niska. Z uwagi na ostatnie zmiany w unijnej legislacji F-gazowej które od 2025r wprowadzają zakaz stosowania czynników o GWP większym niż 750 w klimatyzatorach typu split o napełnieniu do 3 kg oraz gwałtownie spadająca dostępność R410A -spowodowała że wiodący producenci klimatyzatorów bardzo szybko rozszerzają asortyment urządzeń pracujących na R32. GPW Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (Global Warming Potential): 675 Zalecany olej POE

© 2019 ELEKTRO CHŁÓD

All rights reserved | Programowanie: ADICOserwis